logo 120px
Välkommen till

Ärna Kamrat- och Veteranförening

Gula Villan 

image622  
Gula Villan är ursprungligen mangårdsbyggnaden till Bärby gård. De första 
F 16-åren var byggnaden Markententeri för manskapet. Senare har gästande officerare logerat liksom flottiljens Säkerhetsavdelning. Nuvarande hyresgäster är Ärna Kamrat- och Veteranförening som har administrativa lokaler för föreningen och garnisonmuseet. I villan finns, på skilda håll, en del museala samlingar och på övervåningen finns en simulatoranläggning i drift. Anläggningen har faciliteter som tillåter roteflygning mellan två simulerade flygplan
.
 

image770

 
                                           

Senaste Ärnabladet

Tidningen i färg.

Musei-träffar

Tisdag förmiddag från kl 09.00 i veckor med udda veckonummer.
Läs mer

Fika-träffar

Tisdag förmiddag från kl. 09.00 i veckor med jämnt veckonummer.
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

196644