AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening

Hej alla medlemmar och andra i Corona-karantäner över hela landet!
Läget januari 2021 om kamratföreningen, FM begränsningar och
om tillträde och våra nya lokaler.

Tillträdesmöjligheterna till Uppsala garnison har efter Regeringens skärpning
ytterligare försvårats till den grad att vi inte kan bedriva vanlig verksamhet med
möten och tisdagsträffar. Förberedelse inför flytten till nya lokalerna bedrivs i
begränsad omfattning av en liten krets om 4-8 personer ur museigruppen.
Nuvarande besökstillstånd för dessa gäller veckans alla dagar och utnyttjas
genom spridd närvaro, i delar av lokalerna, för att minsta smittorisken ytterligare.
Om vi behöver ytterligare hjälp kommer berörd medlem att bli tillfrågad i god tid.

Lokalläget.
Lokalerna är färdigrustade sånär som på uppsättning av nya ytterdörrar
med låssystem som passar föreningens verksamhet.
Vi väntar på att slutbesiktning ska ske varefter vi kan flytta särskilt
känsliga föremål som vi vill hantera själva.
Därefter beställer LSS en flyttfirma som svarar för den ”Tunga flytten”
med bl.a. 70-tal packade flyttlådor samt vapen- och kassaskåp, mm.
Start av ordinarie verksamhet med tisdagsträffar kommer nog dessvärre,
som läget kan bedömas i dag, att anstå till hösten 2021 eftersom delar av
vår befolkning inte tar full hänsyn till smittrisken på önskat sätt.

Styrelsen

      Glöm inte meddela föreningen när Du byter e-postadress.
        Du kan göra det på sidan "Medlemsansökan". Glöm inte personnummer!
image3891

 

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen i färg.

Fika-träffar

Garnisonsmuseet img 7Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

271969