AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening

F 16 Historik - milstolpar  

1928.
Ärnafältet besöks av ett flygförband ur det tvååriga Flygvapnet; åtta ”Drontar” 
och ”Phoenixjagare”.


1940.
Flygvapnet föreslås utökat till åtta flygförband. Överbefälhavaren föreslår 
i en premomoria den 8 augusti 1940 att Flygvapnet utökas med fem flygflottiljer, 
däribland Kungliga Upplands flygflottilj i Uppsala.


1942.
Riksdagsbeslut att F 16 skall sättas upp den 1 juli 1943.


1943.
F 16 börjar byggas. Gården Gökulla mitt på fältet försvann redan 1940 när 
Uppsala stad började bygga ett civilt flygfält på Ärnafältet. Uppsala stad överlät marken, 
med framdraget vatten – kostnadsfritt.


1944.
I maj startar flygverksamheten med den nyuppsatta 1.divisionen som har 
nybyggda J 22:or från Flygförvaltningens provisoriska fabrik på Bromma. 
Flygkadettskolan i Ljungbyhed flyttas 1944 till Ärna i Uppsala och får 
eget förbandsnummer, F 20.  
F 16 deltar för första gången i en större luftförsvarsövning 
där en spaningsradar vid Grisslehamn används för stridsledningen.


1945.
Den 12 april landade de första J 26 Mustangerna på F 16. J 22:orna flyttades till F 10 i Skåne.
Med Mustangerna fanns en radio, FR 7, som avsevärt förbättrade radioräckvidden 
hos det svenska jaktflyget. Den placerades i många markutrustningar hos stridsledning 
och flygtrafikledning.

1946.
Bana 21- 03, den sk. Atlantbanan är färdigbyggd och kan tas i bruk för flygning. 
Den är reservbana för Atlantflyget till Bromma.


1947.

Den första centrala Flyglottaskolan sätts upp på F 16.

1950.
En luftförsvarscentral, Lfc O3, byggs färdig i berget under kanslihuset.

1952
F 16 utrustas med jaktflygplanet J 29 ”Flygande Tunnan”.


1952-56.
Berghangaren under flottiljen byggs som skydd för atombombshotet. 
Flera divisioners flygplan får plats.


1953.
Korsande banan 08 – 26 är färdig för start och landning. Mustangen lämnar Ärna.


1961.
F 16 utrustas med överljudsjaktflygplanet J 35 Draken.


1962.
F 16 får uppdraget att svara för typinflygningen (TIS) på J 35 Draken. 
Två avancerade flygsimulatorer tas i bruk för flygutbildningen.


1965.
En uppvisningsgrupp ur F 16 (Drakengruppen) sätts ihop och deltar 
tillsammans med en grupp ur F 18 vid flyguppvisningar i Paris.


1968.
Tvåmotoriga lätta attack- och skolflygplanet SK 60 tas i bruk av F 20 
för flygutbildningen. Därmed försvinner J 29 Tunnan definitivt från Ärna-fältet. 
Kunglig Upplands flygflottiljs kamratförening bildas vid flygdagen 1968.

1981.
NBO – Ny BefälsOrdning, införs i Försvarsmakten. De första kvinnliga 
officerarna i Försvaret utbildades av Flygvapnet vid F 16.
F 16 blir Sektorflygflottiljen, F 16/SeM med omfattande ansvar för 
luftförsvarsområdet över hela mellansverige.


1983.
F 16 tillförs en helikoptergrupp för flygräddning.


1986.
Den 19 september kommer F 16:s nya jaktflygplan, JA 37 Jaktviggen, till flottiljen.
Drakensimulatorerna försvinner och en mycket avancerad Jaktviggensimulator 
flyttas från F 17 i Ronneby till F 16.


1993.
Sektorflottiljen F 16/SeM blir F 16/FK M. Med Flygkommando Mitt.


1994.
Flygkommandoflottiljen F 16/FK M blir åter den vanliga flottiljen F 16.


2003.
Flygskolan (GFU) på F 10, som överflyttats tidigare från F 5 Ljungbyhed flyttas nu, 
efter F 10:s nedläggning till F 16 under första halvåret. F 16 genomför utbildningen 
med gott resultat och utan extra investeringar.
Efter beslut i riksdagen upphör F 16 som flygflottilj. Flygskolan flyttas till 
Malmen med en beräknad kostnad av 80 miljoner kronor. 
Sluträkningen för den flytten slutar 2009 på 120 miljoner.

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen i färg.

Fika-träffar

Garnisonsmuseet img 7Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

271968