AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening

F 16 Historik - milstolpar 

1928.
Ärnafältet besöks av ett flygförband ur det tvååriga Flygvapnet; åtta ”Drontar” och ”Phoenixjagare”.

1940.
Flygvapnet föreslås utökat till åtta flygförband. Överbefälhavaren föreslår i en premomoria den 8 augusti 1940 att
Flygvapnet utökas med fem flygflottiljer, däribland Kungliga Upplands flygflottilj i Uppsala.

1942.
Riksdagsbeslut att F 16 skall sättas upp den 1 juli 1943.

1943.
F 16 börjar byggas. Gården Gökulla mitt på fältet försvann redan 1940 när Uppsala stad började bygga ett civilt flygfält på Ärnafältet. Uppsala stad överlät marken, med framdraget vatten – kostnadsfritt.

1944.
I maj startar flygverksamheten med den nyuppsatta 1.divisionen som har nybyggda J 22:or från Flygförvaltningens
provisoriska fabrik på Bromma. Flygkadettskolan i Ljungbyhed flyttas 1944 till Ärna i Uppsala och får eget förbandsnummer, F 20.
F 16 deltar för första gången i en större luftförsvarsövning där en spaningsradar vid Grisslehamn används för stridsledningen.

1945.
Den 12 april landade de första J 26 Mustangerna på F 16. J 22:orna flyttades till F 10 i Skåne.
Med Mustangerna fanns en radio, FR 7, som avsevärt förbättrade radioräckvidden hos det svenska jaktflyget.
Den placerades i många markutrustningar hos stridsledning och flygtrafikledning.

1946.
Bana 21- 03, den sk. Atlantbanan är färdigbyggd och kan tas i bruk för flygning. Den är reservbana för Atlantflyget till Bromma.

1947.
Den första centrala Flyglottaskolan sätts upp på F 16.

1950.
En luftförsvarscentral, Lfc O3, byggs färdig i berget under kanslihuset.

1952
F 16 utrustas med jaktflygplanet J 29 ”Flygande Tunnan”.

1952-56.
Berghangaren under flottiljen byggs som skydd för atombombshotet. Flera divisioners flygplan får plats.

1953.
Korsande banan 08 – 26 är färdig för start och landning. Mustangen lämnar Ärna.

1961.
F 16 utrustas med överljudsjaktflygplanet J 35 Draken.

1962.
F 16 får uppdraget att svara för typinflygningen (TIS) på J 35 Draken. Två avancerade flygsimulatorer
tas i bruk för flygutbildningen.

1965.
En uppvisningsgrupp ur F 16 (Drakengruppen) sätts ihop och deltar tillsammans med en grupp ur F 18
vid flyguppvisningar i Paris.

1968.
Tvåmotoriga lätta attack- och skolflygplanet SK 60 tas i bruk av F 20 för flygutbildningen. Därmed försvinner
J 29 Tunnan definitivt från Ärna-fältet.
Kunglig Upplands flygflottiljs kamratförening bildas vid flygdagen 1968.

1981.
NBO – Ny BefälsOrdning, införs i Försvarsmakten. De första kvinnliga officerarna i Försvaret utbildades av Flygvapnet vid F 16.
F 16 blir Sektorflygflottiljen, F 16/SeM med omfattande ansvar för luftförsvarsområdet över hela mellansverige.

1983.
F 16 tillförs en helikoptergrupp för flygräddning.

1986.
Den 19 september kommer F 16:s nya jaktflygplan, JA 37 Jaktviggen, till flottiljen.
Drakensimulatorerna försvinner och en mycket avancerad Jaktviggensimulator flyttas från F 17 i Ronneby till F 16.

1993.
Sektorflottiljen F 16/SeM blir F 16/FK M. Med Flygkommando Mitt.

1994.
Flygkommandoflottiljen F 16/FK M blir åter den vanliga flottiljen F 16.

2003.
Flygskolan (GFU) på F 10, som överflyttats tidigare från F 5 Ljungbyhed flyttas nu, efter F 10:s nedläggning till F 16
under första halvåret. F 16 genomför utbildningen med gott resultat och utan extra investeringar.
Efter beslut i riksdagen upphör F 16 som flygflottilj. Flygskolan flyttas till Malmen med en beräknad kostnad av
80 miljoner kronor. Sluträkningen för den flytten slutar 2009 på 120 miljoner.

2021.
F16:s återuppbyggnad på börjad.

 

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen från
Ärna Kamrat och Veteranförening.

Fika-träffar

Lokalen m uteplats Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

291334