AKOV 2
 
  Välkommen till

  Ärna Kamrat- och Veteranförening

Några avslutande historier 

Garnisonsmuseet_img_45


Elverkmästaren hör illa.

Televerkmästare Harry Sand var chef för Televerkstaden som några decennier var inrymd i den första instruktionsverkstaden intill fordonsverkstaden. Han hade sitt kontor i en ”baskupa” med stora glasfönster runt om.
Ibland kom besökande, både värnpliktiga och anställda från flottiljen och företag utifrån. När en besökare frågade efter ”Chefen” sa vi alltid att han sitter där inne på sitt kontor. Men Du får prata väldigt högt för han är hörselskadad!
När besökaren startade samtalet tittade Sand på oss och log ansträngt.


     Markekot.
 F 16 hade, som andra flygflottilj i Flygvapnet, utrustats med den allra första versionen av J 35A Draken. Bland de tekniska nymodigheterna märktes omfattande elektronik med bland annat radar, en utrustning som ett fåtal tidigare haft kontakt med. 1:a divisionen/F 16 ombaserade för basväxling till Kalmarflottiljen. Markpersonalen under ledning av stationsavdelningschefen, förvaltare Nils Lindblad, hade i förväg ombaserat till Kalmar och väntade på den anländande jaktdivisionen. Den nya flygplantypen väckte smålänningarnas intresse varför en mängd personer från hemmaflottiljen F 12 samlats på divisionsplattan där förvaltare Nils Lindblad gick omkring och ”sprätte”.
Ett av de sista flygplanen hade under ombaseringen från Uppsala fått ett fel på radarn. När flygföraren kuperat motorn och öppnat huven, frågade förvaltare Lindblad om det gått bra med flygningen. Föraren talade om att det var något fel på radarn och att han inte kunde se något markeko. Lindblad, som var en handlingens man, ropade med hög röst mot chefsmekanikern:
- Ekmyr! Kan Du se efter om vi har något MARKEKO i kompaniförrådet!
Bakom varje rulltank hukade sig det skrattande F 12-folket som genom flerårig nattjakterfarenhet från J 32B Lansen, väl visste vad ett markeko var för någonting. 

Garnisonsmuseet_img_46

Senaste Ärnabladet

ArnaBladetTidningen från
Ärna Kamrat och Veteranförening.

Fika-träffar

Lokalen m uteplats Tisdag förmiddag från kl. 09.00 har vi kaffeträffar 
Läs mer
© Ärna Kamrat- och Veteranförening

Antal besökare från 2008 till idag: 

291316